Ostatní


Vrtání a závitování

Naše pracoviště je vybaveno několika sloupovými a stolními vrtačkami. Pro závitování používáme závitořez Z-M 12 a pneumatický závitořez RNM-12.

Záv 1

Lisování

K výrobě používáme různé typy lisů. Lisy používáme na vystřihování, děrování, ohýbání, rovnání, ražení, protlačování apod.

Výstředníkové lisy

LEN 25, LENP 40, LEN 10C, LEN 25C, LEN 100C

Hydraulické lisy

Potvel 140

Mechanické lisy

LP 125T

Lis 1

Svařování

Zabýváme se nejrůznějšími druhy svařování. Především metou MAG, MIG, WIG a svařování bodové. Svařování u nás probíhá ve svařovacích boxech vybavených odsáváním. Svařují u nás pouze kvalifikovaní a řádně proškolení zaměstnanci se svařovacím průkazem pro daný typ svařování.

Svar 1